Chrobotek kubkowaty (Cladonia pyxidata)


Chrobotek kubkowaty - Cladonia pyxidata
Chrobotek kubkowaty (Cladonia pyxidata) jest porostem. Osiąga wysokość 2-3 cm. Łuski plechy twarde. Chrobotek kubkowaty rośnie w suchych lasach. Porost tworzy grzyb żyjący w symbiozie z glonem (oba organizmy samodzielnie nie występują). Grzyb dostarcza glonowi niezbędnych soli mineralnych i wodę oraz miejsce do osiedlenia. Glon natomiast oddaje grzybowi część cukrów, które wytworzył w procesie fotosyntezy. Jak wszystkie porosty chrobotek kubkowaty jest organizmem pionierskim, czyli zasiedla nowe środowiska (takie jak skały czy obumierające drzewa) tworząc warunki odpowiednie do rozwoju roślin. Wszystkie porosty są bardzo odporne na surowe waruki rozwoju suszę i brak nasłonecznienia. Są natomiast szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenia, ponieważ trujące związki swobodnie przenikają przez plechę grzyba i niszczą zawarty w glonach chlorofil. Ze względu na zmienną odporność na zanieczyszczenia różnych gatunków porostów opracowano tzw. skalę porostową, która pozwala na szacunkową ocene stanu środowiska ze względu na występujące w okolicy gatunki. Tam gdzie zanieczyszczenie jest największe porosty nie występują, wraz ze spadkiem ilości zanieczyszczeń zwiększa się ich ilość, a także wielkość ich plechy. W najczystszych miejscach występują porosty z plechą bardzo rozdudowaną, podobną do brody zwisającej z gałęzi drzew.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Chrobotek kubkowaty