Wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium)


Wełnianka szerokolistna - Eriophorum latifolium
Wełnianka szerokolistna (Eriophorum latifolium) występuje na bagnistych łąkach i torfowiskach. Kwitnie w kwietniu i w maju. Kwiatostanem jest rozrzutka, złożona z 5-12 kłosków. Okwiat złożony z licznych prostych włosków, wydłużających się podczas owocowania - tworzą biały pióropusz. Wełnianka szerokolistna jest rośliną wieloletnią. Wszystkie gatunki wełnianek biorą udział w tworzeniu pokładów torfu.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Wełnianka szerokolistna