Dziewanna pospolita (Verbascum nigrum)


Dziewanna pospolita - Verbascum nigrum
Dziewanna pospolita (Verbascum nigrum) występuje na nasłonecznionych łąkach, pagórkach i brzegach rzek. Kwiaty żółte z pięcioma płatkami korony i pięcioma pręcikami o gęsto fioletowo-owłosionych nitkach. Dziewanna jest rośliną dwuletnią, rośnie na wysokość 60-120 cm. W Polsce występują jeszcze trzy inne gatunki, w ich kwiatach trzy górne pręciki są krótsze z biało owłosionymi nitkami.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Dziewanna pospolita