Kaczeniec błotny (Caltha palustris)


Kaczeniec błotny - Caltha palustris
Kaczeniec błotny (Caltha palustris) inaczej knieć błotna lub kaczyniec, jak wskazuje nazwa występuje na podmokłych łąkach i zarastających brzegach zbiorników wodnych. Rośnie w kępach. Kwitnie od marca do maja, kwiaty złocisto-żółte, bogate w pyłek i dlatego chętnie odwiedzane przez owady. Mają pięć, a czasem więcej płatków korony. Nasiona rozprzestrzeniają się za pośrednictwem wody, pływajac po jej powierzchni. Kaczeniec błotny jest rośliną słabo trującą.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Kaczeniec błotny