Kania Czarna (Milvus migrans)


Kania Czarna - Milvus migrans
Kania Czarna (Milvus migrans), ang. Black Kite, jest wielkości myszołowa, ciemno-brunatna z jaśniejszą głową i rozjaśnieniem na skrzydłach. W locie widać długi, nieznacznie wcięty ogon (u osobnika na zdjęciu sterówki są uszkodzone!), skrzydła nieznacznie zgięte w łokciach, szybując trzyma skrzydła płasko. Występuje na obrzeżach lasów, najczęściej w pobliżu zbiorników wodnych. Gniazdo zakłada na wysokim drzewie. Od połowy kwietnia kania czarna składa 2-3 białe, ciemno-plamkowane jaja. Żywi się osłabionymi i martwymi rybami, ssakami i ptakami, rzadko łowi zdrowe zwierzęta, potrafi odbierać zdobycz innym ptakom w powietrzu. Kanie (w przeciwieństwie do innych nie polujących ptaków drapieżnych) tolerują osobniki swego gatunku na terytorium i czasem można spotkać kanie czarne przebywające w grupach.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Kania Czarna