Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)


Grubodziób - Coccothraustes coccothraustes
Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), ang. Hawfinch, jest krępym łuszczakiem z nieproporcjonalnie krótkim ogonem i masywnym dziobem przystosowanym do rozłupywania twardych nasion, nawet pestek wiśni. Samica jest bledsza od samca i ma szarawą wstawkę na skrzydle. Dziób w szacie godowej jest metalicznie szary, w szacie spoczynkowej kremowy. W okresie lęgowym grubodzioby wiodą bardzo skryty tryb życia i trudno je wtedy zauważyć, ponieważ przebywają wysoko wśród koron drzew i rzadko zlatują na ziemię. Natomiast zimą łączą się w niewielkie stadka i stają się bardziej ufne w stosunku do człowieka, często przebywają w miejskich parkach, na wsiach, przylatują także do karmników. Zamieszkuje drzewostany liściaste lub mieszane, nadrzeczne lasy, parki i cmentarze, najchętniej obfitujące w graby, buki i dęby, których nasiona są jego ulubionym pokarmem. Gniazdo buduje najczęściej na drzewach liściastych, w rozwidleniu gałęzi ok. 4 m. nad ziemią, ale zdarza się że umieszcza je na wys. 14 m. Pokarm grubodzioba stanowią przede wszystkim nasiona (zimą najchętniej grabu), zjada także drobne owady.
zdjęcie jedzącego peskti grubodzioba
Grubodziób rozłupujący pestkę wiśni.

grubodziób z pestką w dziobie

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Grubodziób