Rudzik (Erithacus rubecula)


Rudzik - Erithacus rubecula
Rudzika (Erithacus rubecula), ang. Robin, można z łatwością rozpoznać po rudej plamie na piersi i na podgardlu. W stosunku do człowieka jest bardzo ciekawski świadczyć może o tym fakt, że gniazdo rudzika znaleziono kiedyś w ludzkiej czaszce. Samiec i samica są do siebie podobne. Zamieszkuje lasy i parki o gęstym podszyciu. Rudzik żywi się głównie owadami, ale jesienią często są to jagody. Pożywienia szuka głównie na ziemi. Gniazduje w gąszczu roślinności, na ziemi pod krzewem czy korzeniem, także w dziuplach. Samica znosi 6-7 biało-zielonkawych jaj. Są gniazdownikami. Rudziki są jednymi z najpospolitszych naszych ptaków. Część populacji zimuje w kraju.


Rudzik w dorosłej szacie

Rudzik - Erithacus rubecula

Młodociany rudzik
Na zdjęciach powyżej i poniżej rudzik w szacie młodocianej.

młody rudzik


© Jurek Grzesiak 2009 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rudzik