Gałęziak strojny (Ramaria formosa)


Gałęziak strojny - Ramaria formosa
Gałęziak strojny (Ramaria formosa) rośnie latem i jesienią w lasach liściastych, preferuje lasy bukowe, rzadziej spotykany w iglastych. Rośnie na ściółce leśnej lub na silnie rozłożonym drewnie. Owocniki krzaczaste jaskrowo żółte, wysokości 8 - 25 cm. U podstawy grubo-trzonowe. Końce gałązek lekko rozgałęzione. Po przekrojeniu białawy miąższ, czerwienieje. Grzyb niejadalny, ma właściwości lekko trujące.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Gałęziak strojny