Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)


Widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum
Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum) zwany także widłakiem gajowym, jest wieloletnią rośliną z gromady paprotników o czołgających się pędach i łodydze, której długość może przekroczyć 1 metr. Liście skrętoległe, gęste w górnej części łodygi, rzadsze w dolnej. Liście zarodnikowe zebrane w kłos. Kłosy długości 8 -13 mm., pojedynczo osadzone na szczycie pędu. Występuje w zacienionych, wilgotnych borach świerkowych i jodłowych. Zarodniki w lipcu. Dawniej, ze względu na dużą zawartość łatwopalnych olejków eterycznych w zarodnikach, używano ich do czyszczenia kominów i do efektów specjalnych w teatrze. Podobny do widłaka jałowcowatego jest widłak goździsty (Lycopodium clavatum), najłatwiej go odróżnić od jałowcowatego po kłosach osadzonych na długich szypułkach. Wszystkie widłaki w Polsce są pod ochroną.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Widłak jałowcowaty