Cis pospolity (Taxus baccata)


Cis pospolity - Taxus baccata
Cis pospolity (Taxus baccata) występuje w postaci drzewa lub krzewu iglastego. Igły małe, skórzaste, lecz giętkie. Od spodu widoczne dwa szerokie, jasno-zielone paski. W stanie naturalnym dość rzadki, występuje w zacienionych lasach. Lasy tworzone przede wszystkim przez cis są niestety skazane na zagładę, ponieważ gleba na której rosną stare osobniki została zatruta, szkodliwymi związkami znajdujących się w różnych częściach cisa rozkładających się na ziemi (przede wszystkim w igłach). Przez to w takich lasach nie rosną żadne nowe drzewa, a te którym udało się wzejść zaraz obumierają. W obrębie tych lasów nie spotyka się przeważnie także grzybów, a jeśli jakieś rosną są zatrute szkodliwymi substancjami. Cis pospolity w odróżnieniu od innych drzew iglastych nie wytwarza szyszek lecz nasiona pokryte czerwonawą, mięsistą osnówką. Drzewo dwupienne. Wszystkie części cisa za wyjątkiem jadalnej osnówki są śmiertelnie trujące, spożycie powoduje uszkodzenie mięśnia sercowego i nerek. Cis był pierwszym gatunkiem w Polsce objętym ochroną, ponieważ tylko jego drewno spośród rodzimych gatunków, nadawało się na łuki, Cis jest nadal objęty ochroną gatunkową.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Cis pospolity