Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna)


Głóg jednoszyjkowy - Crataegus monogyna
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) jest podobny do głogu dwuszyjkowego (Crataegus laevigata). Najłatwiej go odróżnić po liściach. Liście głogu jednoszyjkowego mają 3-7 głęboko wciętych klap o zatokach sięgających często prawie do nerwu głównego, natomiast liście głogu dwuszyjkowego mają od 3 do 5 klap. Liście obu gatunków posiadają przylistki. Jest to gęsto rozgałęziony krzew, lub niskie drzewo o wysokości od 3 do 8 m. Kwitnie od maja do czerwca (najczęściej później niż dwuszyjkowy). Kwiaty białe, słupek o jednej szyjce (u dwuszyjkowego słupki mają po dwie szyjki). Owoce kuliste, brunatno-czerwone. Dawniej w okresach głodu jego owoców używano w zastępstwie mąki. Do rozsiewania nasion przyczyniają się ptaki zjadające owoce. Liście, kwiaty i owoce używane są w medycynie. Występuje w zaroślach, lasach, ich skrajach i zrębach.

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Głóg jednoszyjkowy