Glediczia trójcierniowa (Gleditsia triacanthos)


Glediczia trójcierniowa - Gleditsia triacanthos
Glediczia trójcierniowa (Gleditsia triacanthos) jest drzewem z rodziny motylkowatych. Nie występuje w Polsce w stanie naturalnym, lecz jest często sadzona w parkach i ogrodach. Owocem jest strąk długości do 50 cm. Liście podwójnie pierzasto złorzone (obok pokazany jest jeden liść)

© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Glediczia trójcierniowa