Dąb czerwony (Quercys rubra)


Dąb czerwony - Quercys rubra
Dąb czerwony (Quercus rubra) jest gatunkiem sprowadzonym do Europy z Ameryki Północnej i ma bardzo rozległy zasięg geograficzny. Jest to największy gatunek dębu występujacy w Polsce. W swoim naturalnym środowisku liście dorosłych osobników tego gatunku mają czerwony kolor, co jednak w naszych warunkach klimatycznych nie ma miejsca. Jest gatunkiem odpornym na zanieczyszczenia powietrza.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Dąb czerwony