Dąb błotny (Quercys palustris)


Dąb błotny - Quercys palustris
Dąb błotny jest rzadkim gatunkiem na terenie naszego kraju. Jak sama nazwa wskazuje występuje głównie na terenach bagnistych. Liście łatwo razpoznać po wrębach dochodzących dalej niż do ćwiartki liścia.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Dąb błotny