Czapla siwa (Ardea cinerea)


Czapla siwa - Ardea cinerea
Czapla siwa (Ardea cinerea), ang. Grey Heron, jest najpospolitszą i najszerzej rozpowszechnioną czaplą w Europie. W locie jest łatwo rozpoznawalna po ociężałych uderzeniach skrzydeł i szyi złożonej na kształt litery "S". Występuje nad nieuregulowanymi brzegami rzek, jezior i kanałów z wystarczającą ilością miejsc gdzie może zaczaić się na ofiarę. Pokarmu poszukuje brodząc w płytkiej wodzie lub czatując na brzegu. Czapla siwa żywi się przede wszystkim rybami do długości 30 cm jeżeli ryba jest smukła, dużych ryb bardziej wygrzbieconych np. karpi nie są w stanie zjeść. Jej ofiarą padają także drobne ssaki, bezkręgowce wodne i owady. Jest średnio licznym ptakiem lęgowym w Polsce, a lokalnie bywa bardzo liczna i przez to tępiona jako szkodnik na stawach rybnych. Gniazduje w koloniach w pobliżu wody. Gniazdo zbudowane z grubych patyków i gałęzi wyścielone delikatniejszym materiałem umieszcza na wysokim drzewie. Czapla siwa podczas okresu karmienia piskląt, aby sprostac ich ogromnym apetytom, musi polowac nawet do 23 godzin na dobę, co powoduje duże wycieńczenie karmiących rodziców. Młode ptaki opuszczają rewiry lęgowe zaraz po usamodzielnieniu się. W terenach lęgowych i odpoczynku czapli można zauważyć obumarłe drzewa, całe opryskane kałem (podobnie jak w przypadku kormoranów). Taki wygląd mają zazwyczaj drzewa, na których zakładane są gniazda, ale i te na których ptaki odpoczywają i spędzają noc (nie tylko w rewirach lęgowych).

Czapla siwa - Ardea cinerea

zdjęcie młodego osobnika z żabą
Powyżej osobnik młodociany (czapeczka na głowie, ciemniejsza szyja).

czapla siwa w locie

zdjęcie młodej czapli

młoda czapla siwa

odlatująca czapla

zdjęcie czapli i bażanta

polująca czapla

czapla siwa po udanym polowaniu

fotografia przyrodniczazdjęcia przyrody

młoda czapla siwa

czapla w kolonii lęgowej

wśród trzcin czapla - atak z nieba

Czapla siwa - Ardea cinerea Czapla siwa - Ardea cinerea

czapla siwa na powalonym pniuCzapla siwa - podobne gatunki

portret czapli siwej
Bywa często mylona z żurawiem. W locie łatwo można ją rozpoznać (zresztą jak wszystkie czaple) po zgiętej szyi na kształt litery S, a także łukowato wygiętych skrzydłach. Inną czaplą o podobnym ubarwieniu jest czapla purpurowa. Skrajnie nielicznie gniazduje ona w Polsce. Jest znacznie bardziej związana z zaroślami i trzcinowiskami niż czapla siwa. W jej ubarwieniu dominuje odcień rdzawo-brązowy. Ma też charakterystyczny rysunek na szyi.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Czapla siwa