Rybołów (Pandion haliaetus)


Rybołów - Pandion haliaetus
Rybołów (Pandion haliaetus), ang. Osprey, jest dużym drapieżnikiem o smukłych skrzydłach, jasnym spodzie i głowie z czarnym paskiem ocznym. U siedzącego ptaka widoczne są nastroszone pióra z tyłu głowy tworzące mały czubek. Samica i osobniki młodociane wyróżniają się ciemniejszą przepaską na piersi. Występuje nad wszelkiego rodzaju większymi zbiornikami wodnymi. Żywi się wyłącznie rybami. Jest jedynym ptakiem europejskim łowiącym ryby z lotu nurkowego. Niekiedy podczas polowania zanurza się cały w wodzie. Polowania nie zawsze kończą się sukcesem. Gdy szybuje nad wodą łatwo go pomylić z duża mewą. Gniazdo umieszcza na szczycie wysokiego drzewa lub wysokiej konstrukcji niekoniecznie w pobliżu wody. W Polsce jest rzadkim ptakiem, występującym głównie przelotnie. Stwierdzono około 60 par stale gniazdujących.© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Rybołów