Siniak (Columba oenas)


Siniak (Columba oenas) jest wielkości gołębia miejskiego. Jest on bardziej proporcjonalnie zbudowany od grzywacza. Spośród innych podobnych gołębi wyróżnia się zawsze czarnymi tęczówkami i brakiem białych wstawek w upierzeniu. Gniazduje w dziuplach zwłaszcza dzięcioła czarnego, zajmuje także skrzynki lęgowe. Jego obecność jest uzależniona od miejsc jego lęgów, lecz lokalnie może być liczny w widnych lasach i środowiskach rolniczych. Często żeruje na polach wraz z grzywaczami.

Za brak zdjęcia bardzo przepraszam.


© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Siniak