Gil (Pyrrhula pyrrhula)


zdjęcie samicy gila
Gil (Pyrrhula pyrrhula),ang. Common Bullfinch, charakteryzuje się krępą sylwetką z ciemnym, krótkim i grubym dziobem, czarną czapeczką i we wszystkich szatach lśniącym, czarnym ogonem kontrastującym z białym kuprem i podogoniem. Samiec ma czerwonawo-rudy brzuch, a u samicy jest on szarobrązowy. Gile odżywiają się głównie pokarmem roślinnym. Zimą i jesienią zjadają nasiona drzew, leśne jagody, zwłaszcza jarzębinę, latem także drobne owady. Gniazduje głównie w borach świerkowych lub w lasach z gęstym podszyciem świerkowym lub jałowcowym. Na początku wiosny gile łączą się w pary. Gniazdo zakładają na niewysokich drzewach najczęściej świerkach lub w dolnych gałęziach starego drzewa. W maju samica składa 4-6 bladoniebieskich ciemno-cętkowanych jaj. Osobniki młodociane nie mają czarnej czapeczki. Osiadły. W Polsce zimują ptaki ze wschodu i północy. Często przylatuje do miast, gdzie odwiedza karmniki, unika jednak bezdrzewnych przestrzeni.

Na fotografii powżej samica, poniżej samiec.
gil - samiec

młody gil
Na sąsiednich zdjęciach są młode osobniki (brak czarnej czapeczki).

gil w szacie juvenalnej

Gil - Pyrrhula pyrrhula© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Gil