Nasierszyca (Endromis versicolora)


Nasierszyca - Endromis versicolora
Nasierszyca (Endromis versicolora) jest rzadkim gatunkiem ćmy. Lata głównie w marcu.
© Jurek Grzesiak 2010 - Fotograficzny atlas flory i fauny - Nasierszyca